DYPLOMY

 

KATEDRA KONSTRUKCJI BETONOWYCH  -  ROK AKADEMICKI  2013/14/15

Materiały do pracy dyplomowej dostępne po wprowadzeniu hasła (małe litery) i kliknięciu myszką na przycisk OK.

Hasło:

          

TEMAT PRACY

MATERIAŁY DO POBRANIA

Kształtowanie konstrukcji budowlanych na terenach występowania szkód górniczych w obrębie LGOM

Praca studialno-projektowa, 

Część studialna: Część studialna obejmuje przegląd skal deformacyjnych i dynamicznych oraz omówienie istotnych parametrów mających wpływ na projektowane konstrukcje budowlane.

 

Część projektowa: Część projektowa zawierać będzie wykonanie deformacyjnych i dynamicznych analiz obliczeniowych oraz pokazanie rozwiązań projektowych wzmocnień wybranego budynku na szkody górnicze wraz ze sporządzeniem rysunków wykonawczych wzmacnianych konstrukcji.

 

Konstrukcje żelbetowe budynków kształtowanych na wstędze Mobiusa

Praca studialno-projektowa, 

Część studialna: W części studialnej omówione będą konstrukcje żelbetowe o nietypowych kształtach oraz konstrukcje żelbetowe bazujące na wstędze Mobiusa.

 

Część projektowa: Część projektowa obejmować będzie obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wieżowca Mobiusa oraz wykonanie rysunków wybranych elementów konstrukcyjnych i rysunków zestawczych konstrukcji.

 

Projekt żelbetowej ramy wsporczej pod zespół turbowentylatorów elektrowni Bełchatów

Praca projektowa, 

Zakres projektu:  Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zadanego powyżej obiektu/części obiektu o parametrach:

 • obliczenia statyczne oraz dynamiczne i rysunki zestawcze całości konstrukcji

 • rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu

 

BUDYNEK BIUROWY GTC ZLOKALIZOWANY WE WROCŁAWIU

Praca studialno-projektowa, 

Część studialna: W zakresie części studialnej należy wykonać przegląd rozwiązań funkcjonalnych różnych obiektów biurowych, dla dużych rozpiętości konstrukcyjnych w świetle podpór, pod kątem uzyskiwania przestrzeni typu „open space”

 

Część projektowa: Zakres pracy obejmuje obliczenia statyczne i rysunki zestawcze całości konstrukcji budynku oraz rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu.

 

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W NYSIE

Praca studialno-projektowa, 

Część studialna: W zakresie części studialnej należy wykonać przegląd rozwiązań konstrukcyjnych związanych  z dużymi rozpiętościami przekrycia obiektów, na przykładzie hal sportowych i  widowiskowych lub tym podobnych.

 

Część projektowa: Zakres pracy obejmuje obliczenia statyczne i rysunki zestawcze całości konstrukcji hali sportowej oraz rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu.

 

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU

Praca projektowa, 

Zakres projektu:  Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zadanego powyżej obiektu/części obiektu o parametrach:

 • obliczenia statyczne i rysunki zestawcze całości konstrukcji

 • rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu

 

                     

PROJEKT HOTELU ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU

Praca projektowa, 

Zakres projektu:  Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zadanego powyżej obiektu/części obiektu o parametrach:

 • obliczenia statyczne i rysunki zestawcze całości konstrukcji

 • rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu

 

 

 

BUDYNEK BIUROWY KLASY A ZLOKALIZOWANY WE WROCŁAWIU

Praca studialno-projektowa, 

Część studialna: W zakresie części studialnej należy wykonać przegląd rozwiązań funkcjonalnych różnych obiektów biurowych, dla dużych rozpiętości konstrukcyjnych w świetle podpór, pod kątem uzyskiwania przestrzeni typu „open space”

Część projektowa: Zakres pracy obejmuje obliczenia statyczne i rysunki zestawcze całości konstrukcji budynku oraz rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu.

 

PROJEKT BUDYNKU APARTAMENTOWCA ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU

Praca projektowa, 

Zakres projektu:  Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zadanego powyżej obiektu/części obiektu o parametrach:

 • obliczenia statyczne i rysunki zestawcze całości konstrukcji

 • rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu

 

 

                     

PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ  ZLOKALIZOWANEJ WE WROCŁAWIU

Praca projektowa, 

Zakres projektu:  Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zadanego powyżej obiektu/części obiektu o parametrach:

 • obliczenia statyczne fragmentów konstrukcji i rysunki zestawcze całości konstrukcji

 • rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W SOBÓTCE

Praca projektowa, 

Zakres projektu:  Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zadanego powyżej obiektu/części obiektu o parametrach:

 • obliczenia statyczne i rysunki zestawcze całości konstrukcji

 • rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu

 

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W OŁAWIE

Praca projektowa, 

Zakres projektu:  Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zadanego powyżej obiektu/części obiektu o parametrach:

 • obliczenia statyczne i rysunki zestawcze całości konstrukcji

 • rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu

 

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W ŁODZI

Praca projektowa, 

Zakres projektu:  Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zadanego powyżej obiektu/części obiektu o parametrach:

 • obliczenia statyczne i rysunki zestawcze całości konstrukcji

 • rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu

 

MUZEUM WOJNY ZLOKALIZOWANE W GDAŃSKU

Praca studialno-projektowa, 

Część studialna: W zakresie części studialnej należy wykonać przegląd rozwiązań konstrukcyjnych związanych  z dużymi rozpiętościami przekrycia obiektów, na przykładzie pawilonów ekspozycyjnych, muzeów lub tym podobnych.

Część projektowa: Zakres pracy obejmuje obliczenia statyczne i rysunki zestawcze całości konstrukcji muzeum oraz rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu.

 

PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ  ZLOKALIZOWANEJ WE WROCŁAWIU

Praca projektowa, 

Zakres projektu:  Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zadanego powyżej obiektu/części obiektu o parametrach:

 • obliczenia statyczne fragmentów konstrukcji i rysunki zestawcze całości konstrukcji

 • rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu

 

HALA SPORTOWA KLUBU WISŁY KRAKÓW

Praca studialno-projektowa, 

Część studialna: W zakresie części studialnej należy wykonać przegląd rozwiązań konstrukcyjnych związanych  z dużymi rozpiętościami przekrycia obiektów, na przykładzie hal sportowych i  widowiskowych lub tym podobnych.

Część projektowa: Zakres pracy obejmuje obliczenia statyczne i rysunki zestawcze całości konstrukcji hali sportowej oraz rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu.

 

PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ  WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ZLOKALIZOWANEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Praca projektowa, 

Zakres projektu:  Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zadanego powyżej obiektu/części obiektu o parametrach:

 • obliczenia statyczne fragmentów konstrukcji i rysunki zestawcze całości konstrukcji

 • rysunki wykonawcze wybranych elementów konstrukcji obiektu

 

ANALIZA OKREŚLAJĄCA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NORMOWYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI  I STANU UŻYTKOWEGO W ZABUDOWIE KUBATUROWEJ NA TERENIACH PARASEJSMICZNYCH LGOM

Praca studialno-projektowa, 

Część studialna: W zakresie części studialnej należy wykonać krytyczny przegląd dostępnych instrukcji dotyczących projektowania budynków na terenach eksploatacji górniczej

Część projektowa: Zakres pracy obejmuje podanie dwóch przykładów zabezpieczeń konstrukcji na szkody górnicze z analizą obliczeniową oraz rysunkami zestawczymi, wraz z wykazaniem istotnych różnic w konstruowania obiektów w stosunku do ich lokalizacji na terenach nieaktywnych

 

 

Up NAGRODY