ELEMENTY PREFABRYKOWANE

 

Wykonać fragment projektu prefabrykowanej hali żelbetowej. 

Projekt powinien obejmować żelbetowy słup prefabrykowany.

Schemat statyczny słupa to utwierdzenie w fundamencie

 i zamocowanie przegubowe na górnej krawędzi słupa.

Geometria oraz obciążenia słupa pokazano na rysunku. 

Geometrię wspornika, za wyjątkiem wysięgu, należy obliczyć.

Wszelkie niezbędne dane do projektu podano w tabl. 1. 

Brakujące dane należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

               Projekt powinien zawierać następujące etapy:

1.     Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe słupa i wspornika

2.     Rysunek wykonawczy słupa - rysunek szalunkowy,

3.     Rysunek zbrojeniowy słupa oraz zestawienie stali konstrukcyjnej i akcesoriów.  

 

Przykładowe tematy

 

Nr

WYMIARY

OBCIĄŻENIA

MATERIAŁY

INNE

tematu

H1

H2

h

b

h1

hw

P1

P2

P3

M

BETON

STAL

utwierdzenie

 

m

m

m

m

m

m

kN

kN

kN

kNm

klasa

klasa

w stopie (cm)

1

6,0

3,0

0,5

0,5

0,4

0,5

1 600,0

200

50

450

C20/25

AII

60

2

7,5

4,0

0,6

0,6

0,4

0,6

1 850,0

300

70

250

C25/30

AIII

70

3

9,0

2,5

0,7

0,5

0,5

0,4

2 150,0

250

80

300

C30/37

AIIIN

80

4

8,0

3,0

0,8

0,6

0,5

0,4

1 850,0

350

55

400

C35/45

AII

90

5

6,5

4,0

0,8

0,8

0,6

0,5

1 900,0

150

45

300

C20/25

AIII

100

6

7,0

3,5

0,7

0,7

0,4

0,3

2 200,0

350

65

200

C25/30

AIIIN

60

7

8,5

3,0

0,6

0,6

0,4

0,6

2 000,0

200

75

300

C30/37

AII

70

8

7,0

4,5

0,7

0,5

0,5

0,5

3 650,0

250

80

250

C35/45

AIII

80

9

6,0

3,5

0,9

0,7

0,6

0,4

3 400,0

450

55

450

C20/25

AIIIN

70

10

8,5

3,5

0,8

0,8

0,5

0,5

2 800,0

400

60

150

C25/30

AII

100

11

6,5

4,0

0,6

0,6

0,4

0,6

2 450,0

300

45

350

C30/37

AIII

60

12

7,5

3,0

0,5

0,5

0,3

0,5

1 850,0

200

60

200

C35/45

AIIIN

70

13

8,5

2,0

0,7

0,5

0,5

0,3

1 900,0

350

55

250

C20/25

AII

80

14

7,0

4,0

0,7

0,5

0,4

0,4

2 200,0

450

70

350

C25/30

AIII

90

15

6,0

4,5

0,8

0,6

0,4

0,5

2 400,0

250

75

400

C30/37

AIIIN

100

16

9,0

2,0

0,8

0,8

0,5

0,4

3 650,0

300

65

300

C35/45

AII

80

17

7,0

3,0

0,7

0,7

0,4

0,5

2 800,0

400

45

200

C30/37

AIII

90

18

6,5

2,5

0,8

0,6

0,4

0,3

3 200,0

300

60

350

C35/45

AIIIN

100

 

Up PREFABRYKACJA