OBIEKTY

 

Zaprojektować prostokątną ścianę zbiornika żelbetowego, którą przedstawiono schematycznie na rysunku, dla założeń i danych podanych w tablicy poniżej.

Rysoodporność należy przyjąć na poziomie 0,2mm, zaś beton o stopniu wodoszczelności W8.

Brakujące dane należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi.

Przykładowe wzory, opisy i tablice pomocne do obliczeń znaleźć można w zakładce poniżej.

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonać można również programem Robot Structural Analysis.

Projekt powinien zawierać następujące etapy:

1.    Zestawienie obciążeń dla płyty zbiornika.

2.    Obliczenia statyczne płyty zbiornika

3.    Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji płyty zbiornika.

4.    Wykonawczy rysunek konstrukcyjny płyty zbiornika oraz detale konstrukcyjne.

5.    Opis techniczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

SCHEMAT           PŁYTY        ZBIORNIKA

WYMIARY

OBCIĄŻENIE CIECZĄ

MATERIAŁY

tematu

lx

ly

grubość  h

BETON

STAL

 

m

m

m

q = kN/m

klasa

klasa

1

SCHEMAT 1

6,0

6,0

0,30

60

C20/25

AII

2

SCHEMAT 2

6,5

6,0

0,35

65

C25/30

AIII

3

SCHEMAT 3

7,0

6,0

0,40

70

C30/37

AIIIN

4

SCHEMAT 4

7,5

6,0

0,30

75

C35/45

AII

5

SCHEMAT 1

6,0

6,5

0,35

66

C20/25

AIII

6

SCHEMAT 2

6,5

6,5

0,40

72

C25/30

AIIIN

7

SCHEMAT 3

7,0

6,5

0,30

77

C30/37

AII

8

SCHEMAT 4

7,5

6,5

0,35

83

C35/45

AIII

9

SCHEMAT 1

6,0

7,0

0,40

86

C20/25

AIIIN

10

SCHEMAT 2

6,5

7,0

0,30

60

C25/30

AII

11

SCHEMAT 3

7,0

7,0

0,35

70

C30/37

AIII

12

SCHEMAT 4

7,5

7,0

0,40

75

C35/45

AIIIN

13

SCHEMAT 1

6,0

7,5

0,30

64

C20/25

AII

14

SCHEMAT 2

6,5

7,5

0,35

74

C25/30

AIII

15

SCHEMAT 3

7,0

7,5

0,40

80

C30/37

AIIIN

16

SCHEMAT 4

7,5

7,5

0,30

76

C35/45

AII

17

SCHEMAT 1

8,0

7,0

0,35

78

C30/37

AIII

18

SCHEMAT 2

8,0

8,0

0,40

80

C35/45

AIIIN

 

Up PLYTY