PUBLIKACJE

 

Home

1. Minch M.,  Teoretyczne  wyznaczenie  sił  wewnętrznych  w  żelbetowych  tarczach prostokątnych z uwzględnieniem ich  zarysowania.  XXII  Konf.  Nauk. Krynica 1976., Referaty t. 2., s. 81-92., Krynica 1976.

2. Minch M.,  Matziol  W.,     Viereckige  eingerissene  Stahlbetonplatte - Differentialgleichung der Durchbiegung.,   Hochsch. Arch. u. Bauwes.  Weimar 1975., s. 78-81., VEB Verlag für Bauwesen., Berlin 1977.

3. Minch  M.,  Stan  naprężenia  wywołany  działaniem  siły  skupionej  w  obszarze sprężystej tarczy dowolnego kształtu (funkcja Greena).,  XXIV  Konf. Nauk. Krynica 1978., Politechnika Śląska w Gliwicach.,  Referaty  t. 1., s. 201-212., Gliwice 1978.

4. Minch M, Marcinkowski Z.,  Koncepcja teoretycznego  określania  naporu  materiału sypkiego w silosie., Konf. Nauk.-Techn., Kudowa Zdr.  1978.,  Mat. Konf. s. 23-31., Wrocław 1978.

5. Minch M., Funkcja Greena tarczy sprężystej., Arch. Inż. Ląd., t.  25.,  z. 1., s. 445-468., 1979.

6. Minch M., Zastosowanie równań  całkowych  do  wyznaczania  naprężeń  w  żelbetowych tarczach zarysowanych., XXV  Konf.  Nauk.  Krynica  1979.,  Politechnika Wrocławska., Referaty t. 2., s. 245-252., Wrocław 1979.

7. Minch M., Metoda  teoretycznego  wyznaczania  naprężeń  w  żelbetowych  tarczach zarysowanych., Rozpr. Inż., t.28., z. 3., s. 445-468., 1980.

8. Minch M., Gładysz J., Równanie różniczkowe tarczy  zarysowanej.,  XXX     Konf. Nauk. Krynica  1984.,  Referaty  t.  2.,  cz.  2.,  s.  65-69.,  Politechnika  Poznańska.,  Poznań   1984.

9. Minch M., Gładysz J.,  Równanie różniczkowe tarczy  lepkosprężystej  z  rysą.,  IX  Sympozjon  Reologii.,   Materiały   Konf.,  s.  61-66.,  Politechnika Wrocławska 1984.

10. Minch M., Styś D., Wpływ pełzania betonu na kształtowanie  się  strefy  mikrozarysowania w  obszarach  koncentracji  naprężeń.,  IX  Sympozjon  Reologii., Materiały Konf., s. 131-136., Politechnika Wrocławska 1984.

11. Minch M., Wawrzyniak A.,  Problemy  zagrożenia  hal przemysłowych w wyniku obciążeń  dynamicznych., VII Sympozjum Awarii  Konstrukcji Budowl., Politechnika   Szczecińska., Referaty  s. 157-162.,  Szczecin 1985.  

12. Minch M., Gładysz J., Wykorzystanie rachunku dystrybucyjnego do opisu  tarczy  zarysowanej., Mech. Teoret. 1985, t. 23, z. 3/4, s.467-473.

13. Minch M.,    Matematyczny  model  żelbetowej   tarczy   zarysowanej.,       XXV  Sympozjon  Modelowanie  w  Mechanice.,   Gliwice-Kudowa   1986.,  Politechnika  Śląska  Gliwice.,  Referaty  t. 2.,  s.  7-12., Gliwice  1986.

14. Minch  M.,  Modelowanie  powłoki  walcowej  o  mieszanych   warunkach  brzegowych., XXV Sympozjon Modelowanie  w  Mechanice., Gliwice-Kudowa  1986., Politechnika  Śląska Gliwice., Referaty  t. 2.,  s.  13-18.,  Gliwice 1986.

15. Minch M., Kozłowski J., Próba opisu współdziałania betonu i zbrojenia  w otoczeniu rysy w zagadnieniu płaskim.,  XXXII  Konf.  Nauk. Krynica  1986., Politechnika Krakowska., Referaty  t.  2.,  s.  35-40., Kraków 1986.

16. Minch   M.,   Rozwiązanie   całkowe   zadania   dynamicznego   tarczy  zarysowanej.,  VI  Sympozjum   Dynamiki   Konstrukcji.,  Politechnika  Rzeszowska 1986., Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej  no  31.,  Mechanika z. 12., s. 99-102., Rzeszów 1986.

17. Minch M., Dmochowski G., Wawrzyniak A., Problem nośności budynków  na  terenach   parasejsmicznych.,   VIII  Sympozjum   Awarii  Konstrukcji  Budowl., Politechnika Szczecińska., Referaty s. 5-12., Szczecin 1986.

18. Minch M., Współdziałanie  zespolonego  elementu  płytowo-tarczowego.,  I Konf. Nauk. Konstrukcje Zespolone., Zielona Góra 1986., WSI Zielona  Góra., Referaty s. 115-121., Zielona Góra 1986.

19. Minch M.,  Kozłowski  J., Trochanowski  A.,  Koncepcja  wzmocnienia  typowych   prefabrykowanych   budynków   mieszkalnych    na    wpływy  parasejsmiczne.,  XXIII Konf. Probl. Techn.  Bud.  Mieszk.  Kołobrzeg  1987., Politechnika Gdańska., Referaty s. 183-194., Gdańsk 1987.

20. Minch  M.,  Kozłowski  J.,   Trochanowski   A.,    Wybrane   problemy  projektowania żelbetowych silosów na materiały sypkie., XXXIII  Konf.  Nauk. Krynica 1987.,  Politechnika  Śląska  w  Gliwicach.,   Referaty  t. 2., s. 189-194., Gliwice 1987.

21. Minch M.,  Styś  D.,  Modelowanie  obszaru  wierzchołka  szczeliny  w  betonie., II  Konf.  Mechaniki  Pękania  Kielce  1987.,  Politechnika  Świętokrzyska   w    Kielcach.,    Zeszyty    Naukowe    Politechniki  Świętokrzyskiej No 40., s. 129-136., Kielce 1987.

22. Minch M., Styś D., Opis stanu zarysowania  lepkosprężystej  tarczy  w  ujęciu dystrybucyjnym., II  Konf.  Mechaniki  Pękania  Kielce  1987.,  Politechnika   Świętokrzyska   w    Kielcach.,     Zeszyty    Naukowe  Politechniki Świętokrzyskiej No 40., s. 137-143., Kielce 1987.

23. Minch  M.,   Sposób  wyznaczania  naprężeń  w  żelbetowych   tarczach  zarysowanych.,      XXVI   Sympozjon   Modelowanie   w    Mechanice.,  Gliwice-Kudowa  1986., Politechnika   Śląska   Gliwice.,   Referaty     t. 2., s. 301-307., Gliwice 1987.

24. Minch  M., Trochanowski  A.,  Przyczyny  nadmiernych  drgań  budynków  wywołane eksploatacją  suwnic.,  IX  Sympozjum   Awarii   Konstrukcji  Budowl., Politechnika  Szczecińska.,  Referaty  s.  53-59.,  Szczecin  1987.

25. Minch M., Koncepcja  wykorzystania związku  konstytutywnego Kolymbasa  do określenia naporu w silosie., Prace Naukowe Instytutu  Budownictwa  Politechniki Wrocławskiej no 51., s. 53-58., Wrocław 1987.

26. Minch M., Dmochowski G., Modelowanie przepływu ośrodka sypkiego przez  silos.,  XXVII  Sympozjon  Modelowanie w  Mechanice.,   Gliwice-Wisła  1988., Politechnika Śląska w Gliwicach., Referaty s. 81-87.,  Gliwice  1988.

27. Minch M., Dmochowski G., Modelowanie  rys  w  płytach  żelbetowych  o  małych  ugięciach.,  XXVII  Sympozjon   Modelowanie   w   Mechanice.,  Gliwice-Wisła 1988., Politechnika Śląska w  Gliwicach.,  Referaty  s.  75-80., Gliwice 1988.

28. Minch M., Ubysz  A.,  Ubysz  I.,  Wpływ  temperatury  na  uszkodzenia  kominów.,    X Sympozjum  Awarii   Konstrukcji Budowl.,  Politechnika  Szczecińska., Referaty t. 1., s. 145-151., Szczecin 1988.

29. Minch  M.,  Ubysz  A.,   Sposób  obliczania  zarysowanego  fundamentu  blokowego w wyniku działania obciążeń udarowych., X Sympozjum  Awarii  Konstrukcji Budowl.,  Politechnika Szczecińska.,   Referaty   t.  2.,  s. 277-281., Szczecin 1988.

30. Minch M., Opis stanu  zarysowania  lepkosprężystej  tarczy  w  ujęciu  dystrybucyjnym., Mech. Teoret. 1988., t. 26., z. 2., s. 347-357.

31. Minch M., Styś D., Funkcja naprężeń w doświadczalnej analizie obszaru  wierzchołka szczeliny w betonie.,    XXVIII  Sympozjon  Modelowanie w   Mechanice., Gliwice-Wisła 1989., Politechnika  Śląska  w  Gliwicach.,  Referaty s. 265-270., Gliwice 1989.

32. Minch M., Styś D., Teoretyczny model przepływu ośrodka sypkiego przez  silos.,  XXVIII Sympozjon  Modelowanie  w  Mechanice.,  Gliwice-Wisła  1989.,   Politechnika  Śląska  w  Gliwicach.,   Referaty s. 271-276.,  Gliwice 1989.

33. Minch M., Styś  D.,  Teoretyczny  opis  zadania  dynamicznego  tarczy  zarysowanej.,      III   Konf.   Mechaniki   Pękania   Kielce  1989.,  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.,  Zeszyty Naukowe Politechniki  Świętokrzyskiej No 45., s. 165-172., Kielce 1989.

34. Minch  M.,  Styś  D.,   Procedury  numeryczne  w  fotoelastooptycznej  analizie   geometrycznych   osobliwości  w  ciałach  anizotropowych.,        IX  Konf.  Metody  Komputerowe  w  Mechanice.,   Kraków-Rytro  1989.,  Politechnika Krakowska., Referaty t. 2., s. 733-740., Kraków 1989.

35. Minch M., Styś D., Rozwiązanie numeryczne przepływu ośrodka  sypkiego  przez silos., IX Konf. Metody Komputerowe w Mechanice.,  Kraków-Rytro  1989., Politechnika Krakowska., Referaty t. 2., s.  725-732.,  Kraków  1989.

36. Minch M., Styś D., Doświadczalna weryfikacja założeń quasi-sprężystej  mechaniki  pękania w kompozytach  betonowych,.  III  Konf.  Mechaniki   Pękania  Kielce  1989.,    Politechnika  Świętokrzyska  w  Kielcach.,   Zeszyty  Naukowe  Politechniki Świętokrzyskiej  No 45.,  s. 157-164.,  Kielce 1989.

37. Minch M., Styś D., Zastosowanie mechaniki zniszczenia do  wyznaczania  parametrów zarysowania w  ławach  żelbetowych.,  XI Sympozjum  Awarii    Konstrukcji Budowl.,  Politechnika Szczecińska.,  Referaty s. 73-79.,  Szczecin 1989.

38. Minch  M.,  Styś  D.,   Stan  awaryjny   kratownic   dachowych   hali  przemysłowej., XI Sympozjum Awarii Konstrukcji Budowl.,  Politechnika  Szczecińska.,  Referaty s. 297-302., Szczecin 1989.

39. Minch M., Ubysz A., Stromung des Schtttgutes  im  Silo  -  numerische  Losung., Hochsch. Arch. u. Bauwes.  Weimar  .,  Berichte  H.  5.,  s.  42-45., Weimar 1990.

40. Minch M., Styś D., The method of  solution  of  integrated  disc  and  plate elements.,  Prace Naukowe  Instytutu  Budownictwa  Politechniki    Wrocławskiej., No 59., s. 39-48., Wrocław 1990.

41. Minch M., Styś D., Evaluation of the  experimental  methods  for  the    fracture toughness testing  of  concrete.,  Prace  Naukowe  Instytutu    Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.,  No  59., s.  79-85.,  Wrocław  1990.

42. Minch M., Styś D., Rozwiązanie  tarczy  zarysowanej  pod  obciążeniem ruchomym. XXIX Sympozjon   Modelowanie  w  Mechanice.,  Gliwice-Wisła   1990., Zeszyty Naukowe Politechniki  Śląskiej  w  Gliwicach.,  1989.,  Mechanika nr 1057., z. 99., s. 261-266., Gliwice 1990.

43. Minch M., Styś  D.,  Charakterystyki  sprężyste  betonu  w  obszarach  geometrycznych   osobliwości.,   XXIX   Sympozjon    Modelowanie    w  Mechanice.,  Gliwice-Wisła  1990.,   Zeszyty   Naukowe   Politechniki  Śląskiej  w  Gliwicach.,  1989.,  Mechanika  nr  1057.,  z.  99.,  s.  321-328., Gliwice 1990.

44. Minch M., Styś D., Nieliniowa analiza żelbetowych tarcz  zarysowanych  metodą elementów brzegowych., Mechanika Pękania., IV  Konf. Mechaniki   Procesów Technologicznych.,  Kielce 1991., Politechnika Świętokrzyska   w Kielcach., s. 189-197., Kielce 1991.

45. Minch  M.,  Styś  D.,   Źródła  błędów  w  elastooptycznej   analizie  obszaru wierzchołka szczeliny w betonie., Mechanika Pękania. IV Konf.  Mechaniki Procesów  Technologicznych.,   Kielce  1991.,  Politechnika  Świętokrzyska w Kielcach., s. 283-290., Kielce 1991.

46. Minch M., Dmochowski G., Crack  modeling  in  RC  plates.,  Technical  University of Szczecin., X  Polish  Conference  Computer  Methods  in  Mechanics., Swinoujscie, Poland 1991.,  Conference  Materials.,  vol.  1., s. 157-164., Szczecin 1991.

47. Minch M., Dmochowski G., The application of boundary  element  method      to analysis of cracked RC discs., Technical University of  Szczecin.,  X Polish Conference  Computer  Methods  in  Mechanics.,  Swinoujscie,  Poland 1991., Conference Materials., vol. 2., s.  543-550.,  Szczecin  1991.

48. Minch M., Styś D., Trochanowski A., Stan awaryjny nietypowego wiązara  dachowego  hali  przemysłowej.,  XII  Sympozjum  Badanie  Przyczyn  i  Zapobieganie Awariom Konstrukcji Budowl., Politechnika  Szczecińska.,  Referaty t. 2., s. 585-592., Szczecin 1991.

49. Minch M., Trochanowski A., Nieliniowa analiza konstrukcji żelbetowych  z rysami metodą elementów skończonych., XXXVII  Konf.  Nauk.  Krynica  1991., Politechnika Łódzka., Referaty konstrukcje betonowe  t. 2., s. 91-96., Łódź 1991.

50. Minch  M.,  Styś  D.,   Problem  przyjęcia  schematu  statycznego  na  przykładzie sprawdzania konstrukcji chłodni kominowej., XII Sympozjum  Badanie  Przyczyn  i  Zapobieganie   Awariom   Konstrukcji   Budowl.,   Politechnika Szczecińska., Referaty  t.  1.,  s.  291-298.,  Szczecin   1991.

51. Minch  M., Styś  D.,   Nieliniowe   modelowanie   żelbetowych   tarcz  zarysowanych metodą elementów brzegowych. XXXI Sympozjon  Modelowanie  w Mechanice., Zeszyty Naukowe  Politechniki  Śląskiej  w  Gliwicach.,  1992., Mechanika z. 107., s. 291-298., Gliwice 1992.

52. Minch M., Styś D., Ograniczenia liniowo-sprężystej mechaniki  pękania  w  metalu  i  betonie.  XXXI  Sympozjon   Modelowanie  w  Mechanice.,      Zeszyty  Naukowe   Politechniki   Śląskiej   w   Gliwicach.,   1992.,      Mechanika z. 107., s. 291-298., Gliwice 1992.

53. Minch  M.,  Trochanowski  A.,  The  numerical  model  for  reinforced      concrete  structure.,   Creep   and   Coupled   Processes.,   IV   th  International Symposium., Białystok, Poland 1992., p. 179-184.

54. Minch M., Trochanowski  A.,  Theoretical  determination  of  fracture  mechanics parameters in concrete., Creep and Coupled  Processes.,  IV  th International Symposium., Białystok, Poland 1992., p. 173-178.

55. Minch M., Szechiński M., Trochanowski A., Stan  awaryjny  fundamentów      blokowych pod wentylatory spalin., XIII Sympozjum Badanie Przyczyn  i  Zapobieganie Awariom Konstrukcji Budowl., Politechnika  Szczecińska.,      Referaty t. 2., s. 435-442., Szczecin 1992.

56. Minch M., Szechiński  M.,  Zagrożenie  stropu  żelbetowego  w  wyniku      działania wysokich temperatur., XIII  Sympozjum  Badanie  Przyczyn  i  Zapobieganie Awariom Konstrukcji Budowl., Politechnika  Szczecińska.,  Referaty t. 2., s. 495-501., Szczecin 1992.

57. Minch M., Dmochowski G., Zastosowanie metody elementów brzegowych do obliczania zarysowanych płyt  żelbetowych., XXXVIII  Konf.  Nauk.  Krynica  1992.,  Referaty konstrukcje betonowe  t. 2., s. 25-30., Łódź 1992.

58. Minch M., Nonlinear analysis of RC cracked slabs and panels with Boundary  Element Method., Research on building structures and building phisics., Eindhoven 1992., Proceedings of an Interuniversity Research Seminar - Eindhoven University of Technology., Eindhoven 1992., p.23-29.

59. Minch M., Dmochowski G., Wybrane problemy nieliniowego modelowania żelbetowych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych.,  XXXVIII  Konf.  Nauk.  Krynica  1992.,  Referaty konstrukcje betonowe  t. 2., s. 109-114., Łódź 1992.

60. Minch  M.,  Trochanowski  A.,  Nonlinear boundary element analysis of RC planar structures.,  Konferencja Naukowa "Modele obliczeniowe i nowe koncepcje w mechanice konstrukcji z betonu"., Analitical models and new concepts in mechanics of structural concrete., International Conference Civil Engineering Comittee of the Polish Academy of Sciences Section of Concrete Structures., Białystok University of Techniology Institute of Civil Engineering, Białystok Poland 1993., p. 359-365.

61. Minch  M.,  Trochanowski  A.,  The  numerical  model  for  reinforced   concrete  structure.,  Konferencja Naukowa "Modele obliczeniowe i nowe koncepcje w mechanice konstrukcji z betonu"., Analitical models and new concepts in mechanics of structural concrete., International Conference Civil Engineering Comittee of the Polish Academy of Sciences Section of Concrete Structures., Białystok University of Techniology Institute of Civil Engineering, Białystok Poland 1993., p. 367-374.

62. Minch  M., Styś  D., Numerical analysis of RC planar structure with boundary element method., Computer Methods in Mechanics., XI Polish Conference., Kielce-Cedzyna., Poland May 1993., vol. II., p.625-632.

63. Minch  M., Styś  D., Discretization of spatial slab-column system in numerical analysis of eigenvibrations problem., Computer Methods in Mechanics., XI Polish Conference., Kielce-Cedzyna., Poland May 1993., vol. II., p.625-632.

64. Minch  M., Styś D., Nieliniowe modelowanie zarysowanych żelbetowych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach nr 1198., 1993., Mechanika z. 113., s. 257-263., Gliwice 1993.

65. Minch M., Styś D., Zastosowanie mechaniki zniszczenia w prognozowaniu kierunku propagacji rys w elementach betonowych., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach nr 1198., 1993., Mechanika z. 113., s. 377-383., Gliwice 1993.

66. Minch  M.,  Trochanowski  A.,  Uszkodzenia stropów prefabrykowanych hali przemysłowej wskutek oddziaływań dynamicznych., XIV  Interdyscyplinarne Sympozjum nt. Zapobieganie awariom i katastrofom budowlanym., Politechnika  Szczecińska.,  Referaty., t.2., s. 343-348., Szczecin-Świnoujście 1993.

67. Minch  M.,  Trochanowski  A., Stan awaryjny wieży przesiewaczy kruszywa w wyniku obciążeń dynamicznych., XIV  Interdyscyplinarne Sympozjum nt. Zapobieganie awariom i katastrofom budowlanym., Politechnika  Szczecińska.,  Referaty., t.1., s. 139-146., Szczecin-Świnoujście 1993.

68. Minch  M., Modeling of bending and plane stress states of RC cracked plates., Proceedings of  the Third Interuniversity Research Conference., Technical University of Wrocław., p. 183-188., Scientific Papers of the Institute of Biulding Engineering of the Technical University of Wrocław., Conferences No 21., No 68., Wrocław 1994.

69. Minch  M., Numerical analysis of RC planar structure with boundary element method., Computer modelling of concrete structure., Proceedings of EURO-C 1994 International Conference., Insbruck., Austria 1994., p.775-784.

70. Minch  M.,  Trochanowski  A., Numeryczna analiza konstrukcji żelbetowych metodą elementów skończonych., Zeszyty Naukowe  Politechniki  Śląskiej  w  Gliwicach nr 1267.,  1995., Mechanika z. 122., s. 179-184., Gliwice 1995.

71. Minch  M.,  Trochanowski  A., Modelowanie stanu zgięciowego i tarczowego płyt zarysowanych., Zeszyty Naukowe  Politechniki  Śląskiej  w  Gliwicach nr 1266.,  1995., Mechanika z. 121., s. 233-240., Gliwice 1995.

72. Minch  M.,  Jasieńko J., Trochanowski  A.,  Problemy usztywnienia układu murów nośnych w budynku klasztoru w Lubiążu poprzez stalowe ściągi wklejane., Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie budowlane"., Politechnika  Szczecińska., Wydział Budownictwa i Architektury.,  Referaty., t.2., s. 661-668., Szczecin-Międzyzdroje 1995.

73. Minch  M.,  Boundary Element Analysis of RC Slabs and Panels., Proceedings of the Twenty-Fourth Midwestern Mechanics Conference, Oktober 1995, Iowa State University, Iowa USA, ISU-ERI-Ames-95002, Developments in Mechanics, Vol. 18. p. 81-84.

74. Minch  M.,  Trochanowski  A., Stan przedawaryjny szkolnej sali gimnastycznej w stadium realizacji., Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie budowlane"., Politechnika Szczecińska., Wydział Budownictwa i Architektury.,  Referaty., t.2., s. 661-668., Szczecin-Międzyzdroje 1996.

75. Minch M., Distributions  modelling  of  rc  cracked  slabs, Research Methodology of Concrete Structure, PAN, Oddz. Wrocław, Komisja Bud. i Mechaniki, Dolnośląskie Wydawnicto Edukacyjne 1996, p. 73-86.

76. Minch M., Distributions  plane  stress  modelling of  rc  cracked  plates, Research Methodology of Concrete Structure, PAN, Oddz. Wrocław, Komisja Bud. i Mechaniki, Dolnośląskie Wydawnicto Edukacyjne 1996, p. 87-100.

77. Minch  M.,  Trochanowski  A.,  The  numerical  model  for  reinforced   concrete  structure and analysis using finite method., III Metodos Numericos en Ingeneria 1996., Zaragoza 1996., p.259-267.

78. Minch  M.,  Trochanowski  A.,  Boundary element method numerical modeling of RC plane stress cracked plate., III Metodos Numericos en Ingeneria 1996., Zaragoza 1996., p.1511-1520.

79. Minch  M.,  Trochanowski  A., Jasieńko J., Wybrane problemy badania stalowych ściągów wklejanych w mury na przykładzie budynku klasztoru w Lubiążu., Problemy Remontowe w Budownictwie Ogólnym VII Konf. Nauk.-Techn., 1996., p. 341-349.

80. Minch  M.,  Trochanowski  A., Wybrane zagadnienia wzmocnienia konstrukcji zabytkowego pałacu w Dobrzycy., Problemy Remontowe w Budownictwie Ogólnym VII Konf. Nauk.-Techn., 1996., p. 297-306.

81. Minch M., Pędziwiatr J., Analysis of reeinforced concrete plane stress cracked plate with influence of concrete creep., Creep aand Coupled Processes selected and reviev papers presented of 5th International Symposium on Creep and Coupled Processes, Bialowieża 1995, p. 35-40. Publishers Bialystok Technical University 1996.

82. Minch  M.,  Trochanowski  A., Wybrane zagadnienia uszkodzeń i remontu kominów żelbetowych w Elektrociepłowni Wrocław., Remonty Wysokich Konstrukcji Żelbetowych., Sympozjum Techniczne., Międzyzdroje 1996., s.77-87.

83. Minch M., Pędziwiatr J., Bond-slip model calculations the width of crack under cyclic loading., Analitycal models and new concepts in mechanics of concrete structures., II International Scientific Conference., Procedings.,  PAN., Departament of Concrete Structures, Łódź, 1996, p. 305-310.

84. Minch M., Analysis of RC plane cracked plate with influence of concrete creep., Analitycal models and new concepts in mechanics of concrete structures., II International Scientific Conference., Procedings.,  PAN., Departament of Concrete Structures, Łódź, 1996, p. 189-194.

85. Minch M., Styś D., Nonlinear analysis of RC slabs and panels by the boundary element method, International Congress of Fracture, 1996, Advances in Fracture Resistance in Materials, Vol. 1, p.389-396., Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi 1996.

86. Minch M., Styś D., Influence of mode II stress intensity factor on the fracture toughness of conrete, International Congress of Fracture, 1996, Advances in Fracture Resistance in Materials, Vol. 3, p.515-522., Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi 1996.

87. Minch M., Pędziwiatr J., Boundary Element Analysis  of cracked RC Constructions., Zeszyty Naukowe  Politechniki  Śląskiej  w  Gliwicach nr 3.,  1997., Mechanika z. 3., s. 195-200., Gliwice 1997.

88. Minch  M.,  Trochanowski  A., Stan zagrożenia klejonych dźwigarów drewnianych przekrycia basenu szkolnego., XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie budowlane"., Politechnika Szczecińska.,  Referaty., t.2., s. 689-696., Szczecin-Międzyzdroje 1997.

89. Minch  M.,  Trochanowski  A., The numerical modeling and analysis of RC cracked structures., Challenges to Civil and Mechanical Engineering in 2000 and beyond., CCME 1997, ed. by R. Ciesielski, t.3., p.261-270.

90. Minch  M.,  Trochanowski  A., Wybrane zagadnienia wzmocnienia konstrukcji zabytkowego pałacu w Dobrzycy., Ochrona Zabytków 1997, R.50, nr 1, s.24-29.

91. Minch  M.,  Pędziwiatr J., Metoda szacowania wpływu obciążeń cyklicznych na zmiany szerokości rozwarcia rys w żelbetowych elementach rozciąganych., „Problemy naukowo-badawcze budownictwa” XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB.,  Poznań-Krynica 1997., t.4. Konstrukcje Betonowe., s. 139-146.

92. Minch  M.,  Trochanowski  A., The numerical modelling and analysis of RC cracked structures. Internationales Kolloquium uber Anwendungen der Informatik und Mathematic in Architektur und Bauwesen., IKM Proceedings., Bauhaus – Uniwersitat Weimar., 1997 – CD-ROM.

93. Minch M., Pędziwiatr J., Distributions  modeling  of  RC  cracked  slabs., Zeszyty Naukowe  Politechniki  Śląskiej  w  Gliwicach nr 7., s. 249-254., Gliwice 1998.

94. Minch  M.,  Trochanowski  A., Wybrane zagadnienia oceny uszkodzeń kominów żelbetowych zespołu elektrociepłowni., I Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo Betonowe w Energetyce”., Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej nr 70., Seria Konferencje nr 23., Karpacz-1998, s.173-180

95. Minch M., Trochanowski  A., Modelowanie zarysowanych żelbetowych powłok walcowych., Zeszyty Naukowe  Politechniki  Śląskiej  w  Gliwicach nr 9., s. 193-198., Gliwice 1999.

96. Minch  M.,  Trochanowski  A., Stan zagrożenia zabytkowej konstrukcji kościoła drewnianego w wyniku wykonania niewłaściwego wzmocnienia., XIX Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie budowlane"., Politechnika Szczecińska.,  Referaty., t.1., s. 229-236., Szczecin-Międzyzdroje 1999.

97. Minch M., Berkowski P., Boundary element analysis of RC cracked slabs. Metodos numericos en ingenieria, IV Congreso Sevilla 1999.

98. Minch M., Modeling and BEM analysis of RC cracked slabs., Analitycal models and new concepts in mechanics of concrete structures. Proceedings of the 3rd international conference., Wrocław – Świeradów Zdrój 1999, p.187-194., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
99. Minch  M., Trochanowski A. The numerical Modelling and FEM Analysis of RC cracked Structures., Concret Constructions, Theory and Experimental Studies., Polish Academy of Science in Wrocław, Board of Building Engeeniering and Mechanics., p.179-188., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.

100. Minch  M., Selected Problems of Distributions Modelling and BEM Analysis of RC cracked Slabs., Concret Constructions, Theory and Experimental Studies., Polish Academy of Science in Wrocław, Board of

Building Engeeniering and Mechanics., p.169-178., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.

101. Minch M., Jasieńko J., Trochanowski A., Usztywnienie obiektów zabytkowych stalowymi ściągami wklejanymi w mury., Inżynieria i Budownictwo 2000, R.56, nr 2, p.144-147.

102. Minch M., Modeling and BEM analysis of RC cracked slabs., Symposium of the International Association for Boundary Element Methods., IABEM 2000, Brescia 2000., p.149-152.

103. Minch M., Pędziwiatr J., Przyczepność stali do betonu – badania doświadczalne a zastosowania. Problemy naukowo-badawcze budownictwa., XLVI Konferencja Naukowa Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitet Nauki PZiTB., Krynica 2000, t.2. Konstrukcje betonowe. Materiały budowlane., p.143-150.

104. Minch M., Berkowski P., Gracia Villa L., Graphical Data Processor for Shape Optimisation of Sections under Torsion. Fourth World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, WCSMO-4., International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization (ISSMO), Dalian University of Technology, Dalian, China, 2001, LIAONING ELECTRONIC PRESS.

105. Minch M., Trochanowski A., Wybrane zagadnienia projektowania hal przemysłowych na terenach objętych wstrząsami pochodzenia górniczego wraz z przykładami realizacji. Diagnostyka, utrzymanie, remonty, modernizacje oraz budowa obiektów budowlanych na terenie Lubińskiego Zagłębia Miedziowego. Seminarium Naukowo-techniczne Szklarska Poręba 2001., p. 153-160. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa PWr nr 79.

106. Minch M., Reinforced concrete cracked panels – modeling and BEM analysis., Concrete and concrete structures., Proceedings of the 3rd international conference., Żlina., Slovakia 2002., University of Żlina., p.235-240.

107. Minch M., Pędziwiatr J., Bond and cracking phenomena., Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures., AMCM 2002., 4th International Conference., Conference proceedings., Kraków 2002., p.168-173.

108. Minch M., Pędziwiatr J., Reinforced concrete cracked slabs – modeling and BEM analysis., Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures., AMCM 2002., 4th International Conference., Conference proceedings., Kraków 2002., p.120-127.

109. Minch M., Modeling and BEM analysis of reinforced concrete cracked panels., Komunikacie 2002, nr 3, p.5-8.

110. Minch M., Boundary element analysis of RC cracked structure., 2nd International Conference of Applied Mechanics and Materials., ICAMM 2003., Durban., South Africa 2003, p. 20-25.

111. Minch M, Szołomicki J.: Modelling and BEM analysis of RC cracked structure. Developments in mechanics of structures and  materials. Ed. by Andrew J. Deeks, Hong Hao. Perth, Australia, 1-3 December 2004. Vol. 1. Leiden: A.A.Balkema, cop. 2005 s. 271-276

112. Berkowski P., Dmochowski G., Minch M., Szołomicki J. Technical state and renovation of buildings of Wroclaw's 19th century city centre development. : Structural analysis of historical constructions. Possibilities of numerical and experimental techniques. Proceedings of the fourth international seminar. Ed. by Claudio Modena, Paulo B. Lourenco, Pere Roca. Padova, Italy, 10-13 November 2004. Vol. 1. Leiden: A.A.Balkema 2005 s. 137-144,

113. Minch M, Szołomicki J, Berkowski P, Dmochowski G: Strengthening of historical construction by using steel bracing inserted into brick walls.  Structural analysis of historical constructions. Possibilities of numerical and experimental techniques. Proceedings of the fourth international seminar. Ed. by Claudio Modena, Paulo B. Lourenco, Pere Roca. Padova, Italy, 10-13 November 2004. Vol. 2. Leiden: A.A.Balkema 2005 s. 795-801

114. Minch M, Trochanowski A: The numerical model for reinforced concrete structures and analysis using finite elements method. : Computational Civil Engineering 2006. International symposium . F. Paulet-Crainiceanu, C. Ionescu, H. Barbat (eds). Iasi, Romania, May 26, 2006. Iasi: Editura Societatii Academice "Matei-Teiu Botez" 2006 s. 136-146

115. Minch M, Trochanowski A: Boundary element method numerical modeling of RC plane stress cracked plate.  Computational Civil Engineering 2006. International symposium . F. Paulet-Crainiceanu, C. Ionescu, H. Barbat (eds). Iasi, Romania, May 26, 2006. Iasi: Editura Societatii Academice "Matei-Teiu Botez" 2006 s. 123-135  

116. Berkowski Piotr, Dmochowski Grzegorz, Minch Maciej, Szołomicki Jerzy: Analysis of pre'failure state of historical wooden church. Analiza stanu przedawaryjnego zabytkowego kościoła drewnianego. W: Structural analysis of historical constructions. Possibilities of numerical and experimental techniques. Proceedings of the 5th international conference. Ed. by Paulo B. Lourenco [i in.]. New Delhi, India, 6-8 November 2006. Vol. 1. New Delhi: Macmillan 2007 s. 437-443, 6 rys. 1 tab. bibliogr. 2 poz. maszyn.

117. Berkowski Piotr, Dmochowski Grzegorz, Minch Maciej, Szołomicki Jerzy, Konopka Maciej: Revitalization of historical apartment houses. Rewitalizacja zabytkowego domu mieszkalnego. W: Structural analysis of historical constructions. Possibilities of numerical and experimental techniques. Proceedings of the 5th international conference. Ed. by Paulo B. Lourenco [i in.]. New Delhi, India, 6-8 November 2006. Vol. 3. New Delhi: Macmillan 2007 s. 1519-1526, 13 rys. bibliogr. 4 poz.

118.  Minch Maciej, Samokar Zbigniew: Analiza skutków dużego wstrząsu górniczego na zabudowę powierzchniową miasta Polkowice. W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXIII Konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Międzyzdroje, 23-26 maja 2007. Szczecin: Wydaw. Uczel. PSzczec. [2007] s. 299-306, 6 rys. 2 tab. bibliogr. 5 poz.

119. Minch Maciej, Trochanowski Aleksander: Nonlinear analysis of RC cracked cylindrical shells. Nieliniowa analiza żelbetowych silosów z uwzględnieniem zarysowań. W: Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze. XIII Konferencja [Dokument elektroniczny]. Wrocław-Szklarska Poręba, 26-29.09.2007. Wrocław: Instytut Budownictwa PWroc. [2007, 7] s. 6 rys. bibliogr. 4 poz. CD-ROM

120.  Minch Maciej, Szołomicki Jerzy: Structural strengthening of the Dobrzyca Palace, Poland. Konstrukcyjne wzmocnienie pałacu w Dobrzycy, Polska. W: Structural analysis of historic construction. Preserving safaty and significance. Eds. Dina D'Ayala & Enrico Fodde. Vol. 2. Leiden: Taylor and Francis, cop. 2008 s. 1455-1460, 6 rys. 2 tab. bibliogr. 5 poz. Referat z The Sixth International Conference on Structural Analysis of Historic Construction. Bath, UK, 2-4 July 2008

 Home