STROP ZELBETOWY

 

Wykonać fragment projektu prefabrykowanej hali żelbetowej o przekroju poprzecznym przedstawionym schematycznie na rysunku,

dla założeń podanych w tabeli. Brakujące dane należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

                Projekt powinien zawierać następujące etapy:

1.     Założenia konstrukcyjne i wstępny rysunek zestawczy stropu – rzut 2 wariantów układu konstrukcyjnego hali (układ poprzeczny i podłużny).

2.     Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe obejmujące, w tym: zestawienie obciążeń oraz statyka elementów konstrukcyjnych stropu

3.     Obliczenia wytrzymałościowe przyjętych elementów konstrukcyjnych (płyta stropowa, żebro stropu, podciąg stropu, słup i stopa fundamentowa).     

4.     Rysunki zestawcze konstrukcji – rzut stropu pośredniego oraz przekrój poprzeczny przez halę.

5.     Wykonawcze rysunki konstrukcyjne – płyta stropowa, żebro, podciąg, słup oraz stopa fundamentowa.

6.     Opis techniczny oraz oddanie projektu.

Up STROP PRZYKLAD