KONTAKT

 

 

adiunkt naukowo-dydaktyczny

 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA   

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Zakład Konstrukcji Betonowych

budynek C-7, pok. 903, tel. (71) 3202365

                            

e-mail: maciej.minch@pwr.edu.pl

maciej@minch.pl

            konstruktor

            uprawnienia projektowe bez ograniczeń

            uprawnienia kierownika budowy i robót 

            w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

            uprawnienia konserwatorskie

            rzeczoznawca PZiTB

            rzeczoznawca budowlany w specjalności

            konstrukcyjno-budowlanej z listy Centralnego Rejestru  

            Rzeczoznawców Budowlanych przy Urzędzie Głównego

            Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

               Adres korespondencyjny PWr: dr inż. Maciej Yan MINCH

                                                                  Politechnika Wrocławska (W-2)

                                                                  Wybrzeże Wyspiańskiego 27

                                                                  50-370 Wrocław

                    

   lub adres Biura Inżynierskiego:         dr inż. Maciej Yan MINCH                                                

                                                                   Biuro Projektów i Realizacji

                                                                  Inwestycji VEGACAD

                                                                   ul. Agrestowa 89

                                                                    53-006 Wrocław             

                                                                   tel. (71) 3392065                      

                                                                  

                                                                    www.vegacad.eu      

                                                                                    m.minch@vegacad.com.pl                                                         

Home Home ] Home ] Home ] Home ] Home ]