OBIEKTY SPECJALNE

 

Wykonać fragment projektu zbiornika żelbetowego na wodę o rzucie prostokątnym lub kołowym, który przedstawiono

schematycznie na rysunku poniżej dla założeń podanych w tablicy poniżej. Rysoodporność należy przyjąć na poziomie 0,2mm,

zaś beton o stopniu wodoszczelności W8. Brakujące dane należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

technicznymi. Przykładowe wzory i opisy pomocne do obliczeń znaleźć można na stronie powłoki (link na przycisku POWLOKI poniżej)

Projekt powinien zawierać następujące etapy:

1.     Zestawienie obciążeń dla zbiornika oraz wstępny rysunek zestawczy zbiornika.

2.     Obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych zbiornika

3.     Obliczenia wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych zbiornika.

4.     Wykonawcze rysunki konstrukcyjne wybranych elementów zbiornika oraz detale konstrukcyjne.

5.     Rysunek zestawczy konstrukcji zbiornika.

6.     Opis techniczny.

Nr

TYP ZBIORNIKA

WYMIARY

OBCIĄŻENIE NAZIOMU

MATERIAŁY

DANE GRUNTU

tematu

H

H1

A

B

D

BETON

STAL

 

m

m

m

m

m

P = kN/m2

klasa

klasa

1

"A"

6,0

 

6,0

6,0

 

5,0

C20/25

AII

piasek średni i gruby

2

"B"

7,5

4,0

6,0

7,0

 

7,5

C25/30

AIII

średnio zagęszczony

3

"C"

9,0

 

7,0

7,0

 

10,0

C30/37

AIIIN

piasek drobny i pylasty

4

"D"

10,5

3,0

7,0

8,0

 

12,5

C35/45

AII

zagęszczony

5

"A"

12,0

 

 

 

6,0

15,0

C20/25

AIII

piasek gliniasty

6

"B"

6,0

3,0

 

 

7,0

5,0

C25/30

AIIIN

twardoplastyczny

7

"C"

7,5

 

 

 

8,0

7,5

C30/37

AII

pyły piaszczyste

8

"D"

9,0

2,0

 

 

9,0

10,0

C35/45

AIII

półzwarte

9

"A"

10,5

 

8,0

8,0

 

12,5

C20/25

AIIIN

glina piaszczysta

10

"B"

12,0

2,0

8,0

9,0

 

15,0

C25/30

AII

półzwarta

11

"C"

6,0

 

9,0

9,0

 

5,0

C30/37

AIII

glina

12

"D"

7,5

3,0

6,0

8,0

 

7,5

C35/45

AIIIN

plastyczna

13

"A"

9,0

 

 

 

10,0

10,0

C20/25

AII

glina zwięzła

14

"B"

10,5

4,0

 

 

10,0

12,5

C25/30

AIII

miękoplastyczna

15

"C"

12,0

 

6,0

9,0

 

15,0

C30/37

AIIIN

piasek drobny i pylasty

16

"D"

9,0

3,0

7,0

9,0

 

5,0

C35/45

AII

zagęszczony

17

"A"

7,5

 

 

 

11,0

7,5

C30/37

AIII

piasek gliniasty

18

"B"

9,0

2,5

 

 

12,0

10,0

C35/45

AIIIN

twardoplastyczny

Up POWLOKI