POWLOKI

Poniżej zamieszczono materiały do projektowania opracowane przez dr inż. Jacka Dyczkowskiego,

które omówione zostały na wykładach dotyczących przedmiotu:

 

         Materiały z Wykładu - Konstrukcji Betonowe - Obiekty

                                           autor materiałów z wykładu: dr inż Jacek Dyczkowski

 

Uwaga:  Oba pliki należy rozpatrywać łącznie

 

    

            Wzory i rysunki                                    Objaśnienia i literatura

 

       Przykładowe rysunki zbiornika prostopadłościennego

 

                                

           Rysunek zestawczy                      Rysunek zbrojeniowy

 Up